Az előzetes eredetiségvizsgálat elvégzéséhez szükséges iratokról, nyilatkozatokról.

  • személyazonosságát igazoló okirat;

  • a jármű jogszerű birtoklását igazoló irat;

  • a vizsgálandó jármű okmányai;

  • az igazgatás szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevény;

  • az eljárás kezdeményezésére való jogosultságot igazoló irat;

  • külföldről származó használt jármű esetén nyilatkozat arról a tényről, hogy a jármű származásának ellenőrzése megtörtént-e;

  • tulajdonos/üzembentartó nyilatkozata arról a tényről, hogy a használt lassú járműnyilvántartásba vétele korábban nem történt meg. (kivéve külföldről származás esetén);

  • A kérelmező nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a hatósági határozat kézbesítését postai úton, vagy az okmányirodán keresztül kéri.