Mikor lehet eredetiségvizsgálat nélkül is nyilvántartásba venni a járművet?
Ha a nyilvántartásba vétel:

- jogalapja öröklés

- jogalapja gazdasági társaságok átalakulásával bekövetkezett vagyonszerzés, feltéve, hogy az újonnan létrejött gazdálkodó szervezet a korábbinak általános jogutódja,

- jogalapja a közös tulajdon megszűnése, amennyiben a jármű valamelyik tulajdonostárs tulajdonába kerül, vagy közös tulajdon létesítése esetén, ha az egyik tulajdonos korábban a jármű tulajdonosa volt,

- a jármű nyilvántartott üzemben tartója változatlan marad, feltéve, ha a lízingszerződés teljesülésével a jármű tulajdonjogát megszerzi,

- jogalapja állami szerv kezelésében, tulajdonában lévő jármű egymás közti tulajdonjog változása,

- jogalapja a cégjegyzék vagy a vállalkozói igazolvány alapján az adásvétel időpontjában főtevékenységük szerint gépjármű kereskedelemre jogosult vállalkozók egymás közti használt jármű adásvétele, kivéve a rendeltetésszerű használat céljából történő tulajdonszerzést,

- muzeális jellegű jármű forgalomba helyezése,